Dr.Web® AV Desk

Dr.Web AV-Desk to unikalne rozwiązanie służące do ochrony komputerów przed wirusami i spamem, pozwalające dostawcom usług internetowych na zapewnienie, nieograniczonej liczbie klientów, kompleksowej ochrony komputerów oraz kontroli nad tym procesem. Dr.Web AV-Desk powstał na bazie Dr.Web Enterprise Suite i stanowi pewne oraz efektywne narzędzie dla dostawców usług internetowych służące do antywirusowej i antyspamowej ochrony użytkowników, niezależnie od ich położenia geograficznego. Możliwość zainstalowania oprogramowania na już zainfekowanych komputerach, ogromna liczba wykrytych ataków wirusowych, obsługa szerokiego wachlarza systemów operacyjnych od Windows 98 do Vista, wygoda zarządzania, łatwe skalowanie, niezależność lingwistyczna podczas analizy spamu, nie awaryjność, duża oszczędność internetowego trafiku – to podstawowe zalety Dr.Web AV-Desk. Dodanie usługi ochrony danych Dr.Web AV-Desk do pakietu usług dostawców internetowych, którzy posiadają wszystkie niezbędne mechanizmy, aby działać szybko i efektywnie, podnosi zarówno atrakcyjność providera w oczach klientów, jak i pewną kontrolę sytuacji wirusowej w sieci.

Dr.Web AV-Desk to:
- to narzędzie z pomocą którego provider może przyciągnąć nowych klientów oraz zwiększyć swoje zyski,
- to serwis internetowy pozwalający na zaoferowanie nieograniczonej liczbie abonentów pakietu usług w zakresie ochrony komputerów przed wirusami i spamem,
- to oprogramowanie umożliwiające scentralizowane zarządzanie procesem udostępniania takich usług.

Dr.Web AV-Desk to elastyczny i skalowalny serwis, dzięki czemu jest nieodzownym narzędziem jakim posługują się:
- providerzy oferujący usługi dostępu,
- providerzy oferujący usługi ochrony,
- providerzy aplikacji,
- providerzy oferujący usługi zarządzania,
- banki danych i serwisy przywracające dane,
- banking online,
- firmy zajmujące się konserwacją i serwisem technicznym komputerów.

Liczba zagrożeń podczas pracy w Internecie nieuchronnie zmusza użytkownika do zakupu oprogramowania antywirusowego. Dodanie usługi ochrony informacji do pakietu usług providerów pozwoli użytkownikowi na łatwe i szybkie rozwiązanie problemu związanego z wyszukaniem odpowiedniego antywirusa i ochroną swojego komputera. Jednoczesne zaoferowanie usługi dostępu i ochrony trafiku internetowego może być obecnie realizowane przez providera dostępu.

Podstawowe funkcje oprogramowania:
- automatyczne instalowanie, ustawianie i aktualizowanie wszystkich składników programowych Dr.Web AV-Desk,
- scentralizowany monitoring stanu zabezpieczeń sieci,
- w razie konieczności – scentralizowane dodanie/usunięcie zadania na dowolnej stacji klienckiej,
- scentralizowane gromadzenie i badanie informacji o zdarzeniach wirusowych na wszystkich chronionych komputerach,
- wyszukanie obszarów ryzyka i udostępnienie wszystkich niezbędnych informacji administratorowi w celu neutralizacji ataków wirusowych,
- elastyczne scentralizowane ustawienia oprogramowania antywirusowego na komputerach klienckich, zarządzanie prawami dostępu klientów do tych ustawień,
- zarządzanie siecią antywirusową i otrzymywanie informacji o niej przez administratora ochrony antywirusowej z dowolnego punktu sieci Internet.

Szczególne zalety:
- opcja rozszerzania sieci pod serwerami Windows i Unix, do czego nie jest zdolny żaden inny konkurencyjny program,
- opcja grupowania kilku interaktywnych serwerów Dr.Web AV-Desk,
- jednoczesna obsługa kilku protokołów sieciowych: TCP/IP,IPX/SPX, NetBIOS,
- kodowanie danych w procesie wymiany informacji pomiędzy składnikami systemu zapewniające bezpieczne administrowanie ochroną antywirusową za pośrednictwem Internetu z dowolnego punktu na świecie.

Dr.Web AV-Desk posiada architekturę „klient-serwer”. Oprogramowanie serwerowe instalowane jest u providera. Kontrola nad instalacją klientów antywirusowych, rozszerzaniem sieci oraz monitoring jej stanu i aktualizacja wszystkich składników programu na komputerach użytkowników realizowana jest w sposób scentralizowany za pomocą konsoli administratora.
Dzięki Dr.Web AV-Desk abonenci Państwa sieci będą mogli cieszyć się czystym Internetem, wolnym od wirusów i spamu, będą zadowoleni poziomem zapewnianych usług i nie będą myśleć o zmianie providera.
Na bardzo konkurencyjnym rynku providerów zachęcenie nowych użytkowników to bardzo trudne zadanie, a utrzymanie już obecnych – jeszcze trudniejsze. Dr.Web AV-Desk umożliwia rozszerzenie pakietu usług o ochronę komputerów klientów przed różnego rodzaju zagrożeniem. Wynikająca z potrzeb rynku, nowa usługa w pakiecie oferowanym przez providera, nie tylko zatrzyma obecnych użytkowników, ale i przyciągnie nowych.
Inwestowanie w bezpieczeństwo z Dr.Web AV-Desk to minimalizacja wydatków związanych z usuwaniem kolejnych epidemii wirusowych i zwiększania liczby pracowników zatrudnionych w obsłudze technicznej i na infolinii.
Wydatki związane z odbudową systemu po atakach wirusowych, stratą danych i przestojami w produkcji generują ogromne straty. Koszt oczyszczenia systemu przewyższa wartość środków poniesionych na prewencję. Wdrożenie Dr.Web AV-Desk umożliwi:
- skrócenie czasu awarii sprzętu wywołanej działaniem wirusów,
- zwiększenie wydajności sprzętu i personelu dzięki zmniejszeniu liczby infekcji w sieci.

Dr.Web Av-Desk to odciążenie serwisu technicznego. Zbyt częste zapytania kierowane do obsługi technicznej, a związane z działaniem wirusów stanowią duży problem dla providerów. Zastosowanie Dr.Web Av-Desk prowadzi do zmniejszenia liczby telefonów od klientów.

Elastyczny system rozszerzania sieci i łatwość administrowania Dr.Web Av-Desk zapewnia hierarchiczny przegląd chronionej sieci. Konsola administratora umożliwia scentralizowane instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie stacji roboczych, monitoring sytuacji wirusowej, co w znacznym stopniu skraca czas potrzebny na administrowanie i przywracanie do pełnej funkcjonalności sieci po atakach wirusowych.

Dr.Web Av-Desk zapewnia minimalny trafik sieciowy w oparciu o specjalnie opracowany protokół wymiany informacji w sieciach powstały na bazie protokołów TCP/IP, IPX oraz NetBIOS z możliwością zastosowania specjalnych algorytmów kompresji trafiku. Oszczędność trafiku sieciowego zapewnia specjalnie zoptymalizowany protokół obsługujący kompresję danych pomiędzy klientem i serwerem.

Zaletą Dr.Web Av-Desk jest szerokie spektrum obsługiwanych systemów operacyjnych.
Serwery: Windows NT 4.0/2000/XP/2003, Linux, Free BSD (4.x/5.x/6), Solaria (x86).
Część kliencka może być instalowana na komputerach z Windows 95 OSR2/98/Me/NT 4.0/2000/XP/Vista.
Biegi

Szybki kontakt

e-mail: biuro@drweb32.pl
tel. kom. biuro: +48 600 422 333 po godz. 15