Dr.Web® anti-virus for Mac OS X

Kluczowe funkcje:
 • Skanowanie plików autorun, wymiennych nośników danych, dysków logicznych i sieciowych, poczty elektronicznej, katalogów i plików (wliczając w to pliki archiwalne).
 • 3 tryby skanowania: szybki, pełne i ustawienia własne.
 • Wykluczanie wybranych ścieżek i plików ze skanowania.
 • Skanowanie na żądanie, automatyczne lub wg. terminarza.
 • Możliwość ustawienia własnych reakcji dla wybranych typów obiektów.
 • Wykrywanie i neutralizacja wirusów spakowanych nieznanymi pakerami.
 • Zapisywanie wszystkich operacji antywirusa do pliku dziennika zdarzeń.
 • Automatyczna aktualizacja antywirusowej bazy danych i komponentów oprogramowania (na żądanie i wg. teminarza).
 • Powiadomienia o wykryciu wirusów (w tym powiadomienia dzwiękowe).
 • Różne typy zadań.
 • Izolacja zainfekowanych plików (kwarantanna).
Biegi

Szybki kontakt

e-mail: biuro@drweb32.pl
tel. kom. biuro: +48 600 422 333 po godz. 15