Dr.Web® Enterprise Suite

Dr.Web Enterprise Suite to unikalne rozwiązanie z wbudowanym centralnym zarządzaniem siecią antywirusową. Oprogramowanie to zostało zaprojektowane do ochrony stacji roboczych i serwerów plików Windows oraz serwerów poczty Unix w sieciach korporacyjnych o dowolnym rozmiarze.
Dr.Web Enterprise Suite dziala w oparciu o architekturą klient-serwer, dzięki czemu klient otrzymuje elastyczne i niezawodne rozwiązania antywirusowe. Agenci Dr.Web (klienci) są instalowani na wybranych stacjach roboczych czy serwerach plików po czym muszą zostać zatwierdzeni przez administratora sieci antywirusowej na serwerze zarządzającym ES. Dr.Web Enterprise Suite zapewnia scentralizowane zarządzaniesiecią antywirusową - w tym zdalną instalację oprogramowania na wybranych komputerach, aktualizacje antywirusowych baz danych i komponentów oprogramowania, monitoring stanu ochrony antywirusowej w przedsiębiorstwie, powiadamianie o wydarzeniach z wirusami i gromadzenie danych statystycznych.
Instalacja serwera zarządzającego Dr.Web Enterprise Suite jest prosta i trwa kilka minut. Do instalacji ochrony antywirusowej skorzystać z Active Directory, popularnej technologii wykorzysytywanej przez systemyserwerowe Windows. Komunkacja pomiędzy serwerem Enterprise Suite a jego agentami odbywa się za pomocprotokolów TCP/IP i IPX/SPX/IPv6/NetBIOS - nie jest wymagana żadna zmiana w strukturze sieci by skorzystać z ochrony zapewnianej przez Dr.Web.
Duże doświadczenie w zabezpieczaniu rozbudowanych sieci komputerowych
Wśród klientów Doctor Web, Ltd. jest wiele międzynarodowych firm, banków i instytucji państwowych z tysiącami stacji roboczych działających w sieci. Instytucje wykonawcze czy organy ustawodawcze Federacji Rosyjskiej a także międzynarodowe korporacje z branży energetyki i paliw zaufało oprogramowaniu Dr.Web Anti-Virus.
Wyjątkowa skalowalność
Dr.Web Enterprise Suite pozwala na połączenie serwerów zarządzających w hierarchiczną sieć antywirusową! Rozwiązanie to może być wykorzysytwane w niewielkich sieciach opartych na grupach roboczych jak również w złożonych środowiskach rozproszonego intranetu z dziesiątkami tysięcy komputerów. Opcja grupowania serwerów, która pozwala na umieszczenie kilku serwerów Dr.Web Enterprise Suite w odpowiedniej grupie komunikacyjnej a także możliwość korzystania z zewnętrznego serwera SQL do przechowywania danych czyni ten produkt wyjątkowo skalowalnym!
Scentralizowane zarządzanie i raportowanie
Konsola adminstracyjna Dr.Web Enterprise Suite może zostać zainstalowana na dowolnym komputerze z praktycznie każdym systemem operacyjnym i zarządzać tysiącami klientów, bez względu na to gdzie są one zlokalizowane. Dr.Web Enterprise Suite pozwala administratorowi, pracująemu w sieci albo zdalnie (przez Internet), na ustanowienie połączenia TCP/IP do serwera zarządzającego Dr.Web Enterprise Suite i wykonywanie centralnie zarządzanego procesu instalacji zdalnej, monitorować bezpieczeństwo chronionej sieci i wykonywać aktualizację odpowiednich składników oprogramowania. Proste wdrażanie rozwiązania w dowolnej sici firmowej, elastyczne dostosowywanie pakietów instalacyjnych dla własnych potrzeb, szybka i skuteczna dystrybucja aktualizacji dla agentów Dr.Web chroniących komputery, wyjątkową łatwość zarządzania to tylko niektóre z głównych zalet, które wyróżniają rozwiązanie Dr.Web Enterprise Suite wśród innych tego typu produktów na rynku.
Niskie koszty administracji
Niezwykle intuicyjny interfejs zapewnia wszechstronną kontrolę nad zarządzaną siecią antywirusową - administrator może monitorować stan sieci w czasie rzeczywistym bez względu na miejsce pracy. Dr.Web Enterprise Suite pomaga administratorom łatwo zarządzać bardzo dynamicznym i złożonym otoczeniem, zwiększa wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, czasu i obciążenia administratora ale także pozwala automatyzować zadania! Web-konsola administracyjna pozwala na sterowanie pracą wszystkich usług z dowolnego komputera i zapewnienia szybkie rozwiązywanie ewentualnych problemów.
Niewielki ruch sieciowy
W porównaniu do podobnych rozwiązań antywirusowych innych producentów oprogramowania antywirusowego, ruch w sieci antywirusowej Dr.Web Enterprise Suite jest wyjatkowo niski. W tym produkcie zaimplementowano specjalny protokół wymiany danych w chronionej sieci bazujący na TCP/IP, IPX i NetBIOS wspierający kompresję danych.
Najszerszy zakres obsługiwanych platform i protokołów sieciowych na rynku!
Oprogramowanie serwera Enterprise Suite jest dostępne zarówno dla Windows i dla systemu Unix - takie wieloplatformowe wsparcie nie jest dostępne w przypadku innych rozwiązań antywirusowych. Serwer Dr.Web Enterprise Suite może zostać uruchomiony praktycznie pod dowolnym systemem operacyjnym i nie wymaga żadnych zmian w istniejącej infrastrukturze sieciowej.
Obsługiwane systemy operacyjne
  • Klient/Agent Dr.Web ES: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win 7 (32-bit).
  • Serwer Dr.Web ES: 2000/XP/2003/2008 Windows, Linux, FreeBSD (od 6,2 do 7,1), Solaris (x86 i Sparc) (32- i 64-bit).
Biegi

Szybki kontakt

e-mail: biuro@drweb32.pl
tel. kom. biuro: +48 600 422 333 po godz. 15